top of page

כיצד מערכת סולארית יכולה לייצר רווח לארגון?


אנרגיה אינה נוצרת יש מאין והיא גם אינה נעלמת. היא כן "מתגלגלת" לצורות אנרגיה אחרות, בין אם באופן טבעי או מלאכותי. מערכות סולאריות יודעות כיצד להמיר את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית ובכך לחסוך בעלויות בצורה משמעותית ממשאב אשר ניתן לנו "בחינם" על ידי היקום. ארגונים רבים לוקחים את העניין צעד אחד קדימה ומתקינים מערכות סולאריות על גג המבנה לשם מטרות רווח. אותן מערכות יכולות לייצר רווח אדיר לארגונים בכל סדר גודל, הן מאפשרות להחזיר את כספי ההשקעה תוך מספר שנים מעטות ובסופו של יום, לא לשלם בפועל את חשבון החשמל גם כאשר הדרישות גבוהות. להלן המידע השלם בנושא זה.

מהן מערכות סולאריות?

מערכות סולאריות (ובשמן הנוסף, מערכות פוטו-וולטאיות) הינן מערכות אשר כוללות שני אלמנטים אשר פועלים יחדיו להפקת חשמל מאנרגיית השמש. האלמנט הראשון הינו הקולטן, אשר דומה במראהו לקולטנים של מערכות חימום המים על גגות הבתים בישראל ותפקידו הוא כשמו, לקלוט את קרני האור, למרכז אותם ולהעביר אותם הלאה לאלמנט השני. אלמנט זה הינו אלקטרוני בעיקרו ופעולתו היא המרת אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית ע"י תאים פוטו-וולטאים. ניתן למצוא מערכות סולאריות עצמאיות, אשר מייצרות חשמל לשימוש העצמי של המבנה (מבנה מגורים, בית עסק, מפעל, בניין משרדים) או מערכות סולאריות הפועלות ע"י עיקרון "מונה נטו" אשר מחוברות במקביל לרשת החשמל הארצית.

מונה נטו – רווח נטו לארגון שלך

אם בבעלותכם די שטח פנוי על גג מבנה הארגון, תוכלו כעת להפיק ממנו לא מעט כסף. בכל רגע נתון בו נקלטת שמש במערכת, מייצרים התאים הפוטו-וולטאים חשמל, אשר מנותב ישירות לטובת צרכי האנרגיה של המבנה עצמו. במידה ונוצר עודף, כלומר, כאשר המערכת הסולארית מייצרת יותר חשמל מאשר דרישות הצריכה, נמכר החשמל העודף לחברת החשמל כך שנוצרת יתרת זכות של הארגון בחשבון החשמל שלו, עד למשך כשנתיים. בחודשים בהם סך הצריכה של הארגון עלה על סך הייצור העצמי, ינוכה החוב מיתרת הקרדיט שנצבר אצל חברת החשמל. שיטה זו קרויה מונה נטו שכן הארגון משלם את חשבון החשמל שלו "נטו" תוך קיזוז היתרות והחובות.

כיצד מתבטא הרווח לארגון?

ראשית כל, קל להבין כי ככל ששטח הגג גדול יותר, כך ניתן להתקין מערכות סולאריות גדולות בהתאם וע"י כך לייצר יותר חשמל. הרווח לארגון מתבטא במספר אופנים :

· הפחתה משמעותית בעלויות השימוש בחשמל.

· הארגון יכול להגדיל את צריכת החשמל שלו (רכישת מערכות חדשות למיזוג אוויר, מכונות חדשות וכו') מבלי להגדיל את ההוצאות בצורה משמעותית.

· הוצאות תפעוליות נמוכות ושוליות של המערכת לאחר הקמתה.

כאמור, שטח גג גדול יותר משמעותו מערכות סולאריות אשר יכולות לייצור יותר חשמל. עלות ההקמה של מערכת סולארית מתקזזת עם החיסכון הכספי שהיא מספקת לאחר עד כ- 6 שנים בלבד ולאחריהן הארגון ימשיך להפיק תשואה כספית של יותר מ- 15% בשנה וזאת אף לאחר ניכוי הוצאות התחזוקה הנמוכות הכוללות שטיפת המערכת, בדיקה שנתית, הכנה לחורף וביצוע בדיקות חשמליות.

המאמר נכתב על ידי חברת גרינקו אנרג'י – מערכות לאנרגיה מתחדשת.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
יצירת קשר דרך וואטסאפ
bottom of page