top of page

משרדים גדולים להשכרה - יתרונות ומשמעויות


בכלכלה מזה זמן רב ידוע כי חברות גדולות מחזיקות ביתרונות רבים. בין היתר החברות הגדולות מצמצמות רווחים ומקטינות עלויות תפעוליות לאורך זמן, כך חברה יכולה לחסוך בתשלומים לספקים ולהוריד את מחירי המוצרים אותם היא מייצרת. חברה גדולה מעניקה יתרונות רבים לבעליה ולמנהליה כך שביכולתם לנצל את גודל החברה בכדי להוביל את השוק או להתמודד עם מתחריה. כאשר מדובר בעולם העסקי הגודל משחק תפקיד חשוב ומשמעותי ויש לנצלו בכדי להשיא רווחים לבעלי העסק.


אז מה הבעיה?

אמנם העובדה שהגודל משחק תפקיד חשוב בעולם העסקי ידועה אך רבים כאשר מדובר בהוצאה על הגודל בוחרים לחסוך, דבר שבטווח הארוך דווקא גורם להם להוצאות מיותרות. המקום הבולט ביותר לכך הוא בשוק המשרדים הגדולים להשכרה. חברות רבות מנסות שלא לשכור משרדים גדולים להשכרה מכיוון שהדבר לתפיסתם גורם להם להוצאות גדולות יותר. אכן משרד גדול להשכרה גורם להוצאה כספית גדולה יותר אך בטווח הארוך הדבר משתלם. כמובן שחברה תשכור משרד גדול כאשר היא זקוקה לכך לכן הניסיון ל"דחוף" עובדים ומקומות אחסון במשרד קטן יותר יגרום לתסכול ולבלגן במשרד. משרד גדול להשכרה ימנע את כל הבעיות הללו ויאפשר לעובדים לנצל את זמנם באופן יעיל יותר. על כן חיסכון בטווח הקצר בדמות שכירת משרד קטן אינו משתווה לחיסכון בטווח הארוך המגיע ממשרדים גדולים להשכרה.


מה הם יתרונות המשרדים הגדולים להשכרה?

משרדים גדולים להשכרה אינם כה נפוצים בשוק כמו משרדים קטנים להשכרה אך הם קיימים וכל חברה שתחפוץ בכך תימצא את מבוקשה. משרדים גדולים להשכרה מאפשרים לחברה לנהל את עסקיה באופן המיטבי ולנצל את יתרונות הגודל שלה. משרדים גדולים להשכרה מאפשרים לנו למקם את העובדים בצורה המתאימה ביותר ולנצל את התרבות הארגונית שלנו למקסום הרווח הסופי.


אכן חברות רבות חושבות כי משרדים גדולים להשכרה משמעם הוצאה כספית גדולה יותר, אך לא כך הדבר הוא תמיד. כך לדוגמא בנושא השכירות לעתים ישנה הנחת גודל למשרדים הגדולים להשכרה וכך יוצא שבמשרד גדול להשכרה נשלם פחות ₪ למ"ר ממשרד קטן להשכרה. ישנן עיריות המעניקות גם הן הנחות בארנונה למשרדים הגדולים להשכרה ומתחשבות בכך כאשר הן מחשבות את מס הארנונה. עלינו לזכור כי לרוב החברות משרד קטן לא ייתן מענה מספק ועל כן הפיתרון היחיד הוא משרד גדול להשכרה.


נקודה נוספת שיש לבאר היא העובדה שמשרד גדול להשכרה הוא הפיתרון הטוב ביותר מכיוון שקניית שטח אינה פיתרון מספק. ראשית רוב החברות אינן מחזיקות במומחיות להשקעה בנדל"ן ובנוסף הם אינן מחזיקות במומחיות לניהול השטח. משרדים גדולים להשכרה מאיינים בעיות אלו ומאפשרים לחברה להתמקד בתחום המומחיות שלה ללא צורך להתמודד עם בעיות מחומים לא לה. משרדים גדולים להשכרה הם הפתרון המיטבי לחברה הרוצה למקסם את יכולותיה ללא התעסקות בדברים משניים וטפלים.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
יצירת קשר דרך וואטסאפ
bottom of page